Livräddande insats Centralstationen 16/9

18 Sep 2017

CSG vill uppmärksamma en livräddande insats som en av vår personal var delaktig i.

Den 16/9 så påträffades en person med hjärtstillestånd, vår personal hämtade sin defibrillator från väktarfordonet och tillsammans med privatpersoner påbörjade en förstahjälpen insatts, efter en stund fick personen åter puls och ambulanspersonal anländer och tar över insatsen.

En utomordentlig insats

Mvh

Pär Lundegren Driftchef CSG