CSG - det trygga valet för säkra resor och publika miljöer.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll av passagerare, besökare, personal eller gods

Säkerhetskontroll genomförs av flygplatskontrollanter på flygplatser med hjälp av tekniska eller andra metoder för att identifiera och/eller upptäcka förbjudna föremål. I huvudsak innebär arbetet att säkerhetskontroller utförs på personal, passagerare, handbagage och incheckat bagage samt att man genomför tillträdes- och dokumentkontroller.
Commuter Security Group kan även erbjuda utbildade och certifierade röntgenoperatörer för att utföra säkerhetskontroller av frakt och post som ska transporteras med flyg.

FAP 245-1
 

Kontakta oss om du vill veta mer

Jag vill endast bli kontaktad via E-post