CSG - det trygga valet för säkra resor och publika miljöer.

Skyddsvakter

Skydd för samhällsviktiga anläggningar

Våra skyddsvakter arbetar vid objekt som har en samhällsviktig funktion såsom exempelvis flygplatser. En skyddsvakt som bevakar ett sådant skyddsobjekt får, i den utsträckning som krävs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras avvisa, avlägsna och om dessa åtgärder inte är tillräckliga, tillfälligt omhänderta en person inom eller invid skyddsobjektet i syfte att hindra spioneri, sabotage, eller terrorism mot skyddsobjektet eller förberedelse till sådan handling.

FAP 694-1

Kontakta oss om du vill veta mer

Jag vill endast bli kontaktad via E-post