CSG får förnyat förtroende av Örebro Bostäder.

19 jul 2019

CSG har under många år haft förtroende att leverera störningsjour, fastighetsjour, rondering och övriga trygghetstänster till Örebro Bostäder. Efter upphandling i tuff konkurrens med bl.a. Nokas och Securitas har vi fått förnyat förtroende i ytterligare 2 år med option på 2 år.
Uppdraget är det i särklass största enskilda uppdraget vi har i Örebroavdelningen och för CSG ett oerhört viktigt kontrakt.
Genom det förnyade förtroendet får CSG alla förutsättningar att växa vidare i Örebro området.

Ett stort tack till försäljningschef Jens Klevengård, Driftchef Joakim Oskarsson och inte minst våra utomordentligt duktiga medarbetare i Örebro som alla har en stor del till detta förnyade förtroende.

Patrik Berg
Affärsområdeschef
CSG