CSG fördjupar samarbetet med Örebro flygplats

15 apr 2019

CSG fick under hösten 2018 ett förnyat förtroende av Örebro flygplats att leverera säkerhetstjänster i ytterligare 6 + 2 år. Uppdraget omfattar såväl säkerhetskontroll som ronderande bevakning.

Med anledning av detta har CSG och Örebro flygplats fört mycket konstruktiva samtal om fördjupat samarbete till att leverera fler uppdrag åt flygplatsen.

Detta har lett till att CSG från och med nu, utöver det vi redan idag gör på flygplatsen även kommer leverera tjänster i form av bl.a. incheckning av passagerare. Just detta är unikt och troligen första gången en bevakningsleverantör utför tjänster som i normala fall ligger helt inom flygplatsens egna ramar eller deras upphandlade handlingbolag.

Detta fördjupade samarbete är ett tydligt kvitto på det höga förtroende som CSG har som leverantör av säkerhetstjänster åt Örebro flygplats.

Jag vill rikta ett varmt tack till våra medarbetare på flygplatsen som är nyckeln till detta förtroende. Samtidigt vill jag även passa på att tacka Driftchef Joakim Oskarsson, Försäljningschef Jens Klevengård som tillsammans med mig fått detta fördjupade samarbete i hamn.

Patrik Berg

Affärsområdeschef CSG