CSG Personskydd

18 jul 2019

CSG har idag av länsstyrelsen erhållit auktorisation för bevakning av enskild person för dennes skydd (personskydd).
Det är oerhört glädjande att vi som företag nu får helt nya förutsättningar att kunna medverka i kommande upphandlingar där personskydd är ett krav, samtidigt öppnar vi även dörrarna till att kunna erbjuda denna tjänst till kunder där behov finns och där uppdraget är helt personskyddsspecifikt.

CSG genomförde under våren en avancerad personskyddsutbildning i polen, dessa medarbetare som genomförde utbildningen är godkända och klara för att genomföra personskyddsuppdrag och det känns oerhört roligt att vi nu kan nyttja deras kompetens i ”skarpt” läge så snart vi får in uppdrag.

Stort tack till de som drivit detta projekt och som nu lett fram till detta godkännande.

Ansvarig chef för personskyddsavdelningen på CSG är
Azir Butt
073-419 47 34

Patrik Berg
Affärsområdeschef
CSG