CSG tackar alla för fina insatser i samband med branden i våra lokaler i Hornsberg

05 dec 2018

Måndagen den 26 november började det brinna i Hornsbergs bussdepå, där även CSG hade våra lokaler. Efter branden är de allvarligt rök- och vattenskadade och ett febrilt arbete med att upprätthålla verksamheten har pågått sedan dess, med många involverade.

Vår verksamhet som handlar om trygghet och säkerhet för människor och egendom, kräver närvaro och snabba insatser av våra medarbetare, och ger inte utrymme för störningar inom vår egen organisation.

Tack till våra lojala medarbetare, de fackliga organisationerna, våra kunder och leverantörer för er välvilliga inställning till att hitta snabba lösningar! Tack vare er, och andra företags egna initiativ till att ställa upp och hjälpa CSG på olika sätt, har vi lyckats köra vår verksamhet med minimala produktionsstörningar.

Vi är mycket imponerade och tacksamma över den kraft som finns i att tillsammans lösa utmaningar. Vi vill särskilt rikta ett tack till Trafikförvaltningen i Stockholm som snabbt förstod allvaret i situationen och har stöttat oss på olika sätt.

Tack!

Pelle Johansson, VD