CSG:s David Ploman prisas som årets väktare

10 sep 2018

Säkerhet och trygghet i offentliga miljöer är mer aktuellt än någonsin, i Stockholms tunnelbanetrafik passerar 320 miljoner resenärer årligen. Den utmanande miljön ställer höga krav på ett professionellt, kompetent och engagerat arbete av de ordningsvakter och väktare som dagligen värnar om resenärernas säkerhet.
Nu prisas CSG:s ordningsvakt David Ploman av branchorganisationen Säkerhetsföretagen för sin insats då han räddade livet på en svårt skadad person.

David nominerades av CSG efter att han med risk för eget liv och hälsa hjälpt en svårt skadad person och omhändertog ytterligare en person på spårområdet vid Västra skogens tunnelbanestation.

– Jag blir mycket glad och stolt över att ha en medarbetare som David hos oss.
Hans föredömliga agerande i den allvarliga situationen visar på vilken viktig roll ordningsvakter och väktare har för medborgarnas trygghet och säkerhet i samhället, säger Pelle Johansson, VD på CSG.

Utmärkelsen delas traditionsenligt ut av branschorganisationen Säkerhetsföretagen till medarbetare som gjort särskilt utmärkande insatser, som livräddning och brandhantering, i sin yrkesroll.
David kommer att prisas under Säkerhetsföretagens branschmöte 6-7 december.

– Med stark sinnesnärvaro har David Ploman på CSG utmärkt sig med ett föredömligt agerande under en akut händelse förra sommaren. Tack vare Davids livräddande insatser, ordningsskapande och ledarskap vid olyckshändelsen har liv räddats och ytterligare personskador förhindrats, lyder juryns motivering för årets väktare 2017.

 

Not. David arbetade vid ovanstående tillfälle som ordningsvakt i SL-uppdraget, men priset gäller all personal som arbetar inom säkerhetsbranschen, även om namnet är något missvisande.