Ny kund i Driftkontor Örebro

18 okt 2018

CSG har tecknat avtal med Hermanssons fastigheter i Örebro. Avtalet gäller tillsvidare och startar 2019-03-31.
Avtalet omfattar såväl beredskap, fastighetsjour, störningsjour och låsöppning.

CSG visar återigen att vi inte bara är en av de största aktörerna på marknaden i Örebro avseende fastighetsrelaterade ärenden utan vi vågar även påstå också en av de bästa, då kunder mer än gärna vill teckna avtal med oss för dylika uppdrag.

Stort tack till Driftchef Joakim Oskarsson, skiftledare Hilal reda och våra medarbetare i Örebro som i allra högsta grad är involverade i att vi tecknar detta avtal.

Med vänliga hälsningar:

Patrik Berg
Affärsområdeschef CSG