Nya uppdrag i Örebro

14 sep 2018

CSG har efter upphandling tilldelats avtal att bedriva säkerhetskontroll, ronderande bevakning av väktare och skyddsvakter på Örebro Flygplats. CSG har haft uppdraget i många år men har efter upphandling getts förtroende att fortsätta detsamma över en ny avtalsperiod på 6+2 år.
Värdet på uppdraget rör sig om ca 16 milj. SEK

Det är mycket glädjande att vi lyckats i upphandlingen påvisa vår kompetens och styrka att leverera en tillfredställande flygplatssäkerhet och att vi nu som ett av ytterst få bevakningsföretag i Sverige har förtroendet att leverera säkerhet inom luftfart.

Med detta uppdrag i ryggen så har CSG stora möjligheter att kunna växa inom segmentet Airport Security.

Jag vill tacka vår affärsutvecklare Jens Klevengård, vår Driftchef Joakim Oskarsson och framförallt våra oerhört duktiga medarbetare som gjort det möjligt att vinna denna upphandling.

Patrik Berg
Affärsområdeschef
Stockholm/Örebro
CSG