Ägare

CSG ägs av Keolis Sverige AB

Keolis är ett av Sveriges ledande och mest framgångsrika kollektivtrafikbolag. Idag bedrivs upphandlad buss- och färdtjänsttrafik i Sverige på tiotalet orter. Keolis svenska verksamhet står på en stabil grund genom en lång historia och gedigen kunskap samt styrkan av att vara del av en framgångsrik global koncern helt inriktad på kollektivtrafik. Koncern ägs till 70 procent av SNCF, franska statens järnvägs- och infrastrukturbolag, och 30 procent av CDPQ, ett stort kanadensiskt pensionsbolag. Ägarstrukturen bidrar till koncernens långsiktighet och skapar en stor branschkunskap. Med verksamhet i 16 länder på uppdrag av 300 lokala uppdragsgivare har koncernen bred internationell kompetens och erfarenhet. Varje år reser mer än 3 miljarder resenärer med något av de trafikslag som ingår i Keolis kompletta trafikutbud.

För mer information om Keolis, besök:

www.keolis.se