Personskydd

Vi levererar olika lösningar baserat på ert behov och förutsättningar.
Det kan vara allt från konsultation kring rutiner,utbildning, fysiska skyddet kring personen eller personell bevakning med utbildade och auktoriserad personal.