Trafikförvaltningen förlänger med CSG

27 sep 2018

Efter mångårig leverans av trygghetstjänster i kollektivtrafiken har Trafikförvaltningen gett Commuter Security Group AB – CSG fortsatt förtroende att leverera ordningsvaktstjänster i områdena City och Norr i Stockholms kollektivtrafik.

– Förlängningen är ett kvitto på att vi har en pålitlig leverans och att den tjänst vi levererar håller en hög kvalitet, säger Pelle Johansson, VD på CSG.

CSG har haft bägge ordningskontrakten sedan juni 2015 och Trafikförvaltningen har valt att utnyttja en option som innebär att uppdraget förlängs från 1 april 2019 till och med 31 mars 2022. Kontraktsvärde på optionen motsvarar ca 205 MSEK.

– Nu har vi ytterligare tre år på oss att utveckla vår leverans och komma närmare vår vision om att CSG ska vara förstahandsvalet för att skapa trygghet i publika miljöer och skydda person och egendom, säger Pelle Johansson, VD på CSG.

Säkerhet och trygghet i offentliga miljöer är mer aktuellt än någonsin, inte minst inom kollektivtrafiken. Den utmanande miljön som Stockholms kollektivtrafik utgör kräver professionellt, kompetent och engagerat arbete av de väktare och ordningsvakter som värnar om resenärernas trygghet och säkerhet.

– Jag vill rikta ett stort tack till samtliga medarbetare inom uppdragen, det är era insatser och ert engagemang som har gjort detta möjligt, säger Pelle Johansson, VD på CSG.

Sedan 2003 har CSG varit leverantör till SL för trygghetstjänster. Det omfattar bland annat trygghetsvärdar, hundförare, ordningsvakter och väktare ombord på tunnelbana, buss, pendeltåg, lokalbana och spårvagn.

 

Pelle Johansson

VD

 

www.commutersecurity.se

CSG grundades 2003 under namnet CIP-Security med målet att skapa en tryggare miljö för resenärer och personal i pendeltågstrafiken i Stockholm. Företaget har sedan starten växt kontrollerat och successivt breddat sin verksamhet. CSG är idag verksamt i Stockholm, Örebro och Eskilstuna och har ca 450 anställda medarbetare.